Vasa Order of America
STORMÄSTARENS MEDDELANDE

Fall, 2016 -  click to HERE to View in English

 
Home Lodge Directory Links Membership Activities Materials About the Vasa Order of America

STORMÄSTARENS MEDDELANDE

Kära Vasasyskon,

Vi har nu avslutat våra Vasa resor för året med en resa till Distrikt Pennsylvania nr 9. De höll sin konvention på Punderson Manor, en vacker herrgård, som ligger inom Punderson State Park i Newbury, Ohio, bara en halv timmes bilresa öster om Cleveland, Ohio.

Vi ser fram emot julen som snart står för dörren när du läser detta. De flesta av våra Vasa loger har en lång tradition med julfirande som börjar med Lucia och hennes procession med tärnor, stjärngossar och tomtar som kommer in i ett mörklagt rum, sjunger Luciasången och ofta ett antal traditionella julsånger. För de flesta av oss, är julen den viktigaste helgen med all den traditionella maten och granen vackert dekorerad med presenter som ligger och väntar på att de skall öppnas. I Sverige kommer de flesta familjer att öppna presenterna på julaftonskvällen och många av våra Vasa familjer tog med sig dessa traditioner till Amerika.

Den särskilda utgåvan av Vasastjärnan med finansiella rapporter finns nu tillgänglig på webben. Jag rekommenderar starkt att du studerar den. Du hittar de granskade boksluten för 2015 för både Storlogen och Vasariksarkivet. Vår revisor är revisionsbyrån H & J CPA, Inc. i Concord, Ohio. Detta är tredje året i rad vi har en full revision och vi har nu ett flerårigt underlag som visar vår finansiella ställning. Du hittar också skattedeklarationer för båda organisationerna. Du kan hitta mycket information genom att studera dessa rapporter. Jag vet att många av er har ställt frågan “Vart går pengarna”? Här är platsen där du kan få svaret på den frågan.

Du hittar också en post för pengar som återvunnits efter förlikningen med RCG, firman där Mr. Villalba spelade bort våra pengar, och en annan post från Bank of America med återbetalning av för höga investeringsavgifter som hade tagits ut under många år. Var och en av dessa är över $ 150.000, pengar som vi nu har på banken tack vare GT Keith Hanlon och GLMEB Bruce Elfvin som båda har lagt ner mycket tid och arbete på detta. Det bör noteras att dessa pengar är för stipendie- och OAB fonderna.

Jag deltog nyligen i ett Logejubileum och hade förmånen att tala med en medlem som relaterade historien om att anlända till Ellis Island från Sverige vid tre års ålder 1928. Han nämnde att han nyligen hade möjlighet att besöka Ellis Island där han intervjuades om sina erfarenheter som invandrare. Han uppmuntrade alla som hade anlänt där att göra samma sak vid ett besök på den historiska anläggningen.

Vi är nu i slutet av året och jag ber alla sekreterare att skicka mig information om era medlemmar som kommer att fira sina 75:e, 80:e, 85:e etc. födelsedagar 2017. Med denna information kan jag skicka en födelsedagshälsning på deras speciella dag.

Nästa Storlogemöte är nu ca 1½ år bort och du måste välja din storlogedelegat vid nästa distriktsmöte. Informationer om delegaten skall lämnas till Storlogesekreteraren senast fyra månader före konventionen. Det betyder att denna information måste nå GS Joan senast i slutet av februari 2018. Det är viktigt att du väljer delegater som är villiga och kapabla att ta en tjänst inom Storlogen. Alla storlogetjänster fylls av delegater och nuvarande storlogetjänstemän. Delegaterna kan bli nominerade för och väljas till alla storlogepositioner utom Stormästare och vice Stormästare där det krävs föregående tjänst inom Storlogens ER. Tillsatta positioner, inklusive storlogedeputerad, är också ofta fyllda av delegater. Det finns inget krav på detta, men den tillträdande Stormästaren, som gör dessa utnämningar, lär känna delegaterna ganska väl under Storlogemötet.

Ni har hört mig säga detta många gånger tidigare - MEDLEMSKAP FORTSÄTTER ATT VARA VÅR STÖRSTA UTMANING - och du måste ha det i åtanke hela tiden. Din Loge har en Medlemsvårdskommite, men det är inte de enda som ansvarar för medlemsvård och rekrytering – ni är alla ansvariga! Genom att behålla dina nuvarande medlemmar och få in nya medlemmar, kan din Loge växa. För att detta ska hända, är ett intressant logemöte viktigt. Konkurrensen om dina nuvarande och blivande medlemmars tid är hård. Var inte tråkiga! Du måste ha mat på dina möten och ha ett program som engagerar. Kulturledare, arbeta med din distriktskulturledare och med logemedlemmar för att skapa program. Det är varje medlems jobb att göra mötena attraktiva för nuvarande och framtida medlemmar. En ny medlem är allt jag ber från var och en av er. Behåll nuvarande medlemmar! Var inte tråkiga!

I Sanning och Enighet,
Tore Kellgren
Stormästare


Home Lodge Directory Links Membership Activities Materials About the Vasa Order of America