Vasa Order of America
STORMÄSTARENS MEDDELANDE

Spring, 2017 -  click to HERE to View in English

 
Home Lodge Directory Links Membership Activities Materials About the Vasa Order of America

STORMÄSTARENS MEDDELANDE

Kära Vasasyskon!

När du läser detta har vi deltagit i ett antal Vasa-event, och som alltid börjar året med DL Pacific Southwest #15s Distriktsmöte i Woodland Hills CA följt av DL Rhode Island #3 i Saunderstown RI. Vårt eget DL Golden Gate #12 möte i Sacramento CA, följdes sedan omedelbart av Vasa National Archives Styrelsemöte och sedan Storlogens ER möte resten av veckan. Några dagar senare och på vägen till Sverige stannade vi i Cape May, NJ för att vara med på DL New Jersey #6 möte, innan vi fortsatte till DL Södra Sverige #20 i Ljungby och DL Norra Sverige #19 i Lidköping.

Jag vill betona värdet av att skriva bidrag till Vasastjärnan med tanke på framtiden. Skriv gärna om framtida händelser i artikeln. Tänk tre till sex månader framåt. Detta fungerar som en annons för logen och ger läsare i hela Vasaland idéer till framtida program, eller en chans att deltaga i andra loge möten. Skicka naturligtvis också in bilder med en bildtext som beskriver händelsen de är från och identifiera individerna på bild.

I några tidigare nummer av Vasastjärnan bad jag alla sekreterare att skicka mig information om medlemmar som firar sina 75:e, 80:e etc. födelsedagar år 2017, inklusive alla som firar någon födelsedag över 100 år. Tack till alla som har skickat mig den informationen, och om det inte blivit av så är det inte för sent, men skicka bara information om kommande födelsedagar.

Nästa Storlogemöte är nu om drygt ett år. Det kommer att hållas i Sacramento, CA, 29 juni till 6 juli. Skriv gärna in dessa datum i din kalender och tänk på hur roligt det skulle vara att vara med på denna mycket speciella Vasa-händelse, som bara händer en gång vart fjärde år. Det är en stor Vasa-upplevelse, där du kan möta Vasa-medlemmar från Kanada, Sverige och många platser i USA.

Det är dags att välja Storloge-delegat på Distriktsmötet. Information om delegaten måste skickas till Grand Secretary Joan senast fyra månader före Storlogemötet. Det är m.a.o. i slutet på februari 2018. Det är viktigt att välja en delegat som är villig att söka en Storloge- position. Alla SL-positioner fylls av delegater och nuvarande tjänstemän. En delegat kan kandidera till alla SLERpositioner utom Stormästare eller Vice Stormästare, där tidigare tjänst på SLER krävs eller är starkt rekommenderad. Dessutom fylls en del utsedda tjänster, bland annat Storlogedeputerad, ofta av delegater. Det är inget krav på detta, men den inkommande Stormästaren, som tillsätter dessa tjänster, lär känna delegaterna ganska väl under mötet.

Jag har sagt det här förut, men det tål att upprepas: Medlemskap forts ätter at vara vår st örsta utmaning. Logen skall ha en medlemsvårdskomitte, men den är inte ensam om att ha ansvar för medlemsvård och rekrytering – DET ÄR ALLA MEDLEMMARS JOBB! Genom att behålla nuvarande medlemmar och dessutom få in nya kan logen växa och bli starkare. För att detta ska ske är ett intressant logemöte mycket viktigt. Gör det värt att delta i mötet! Konkurrensen om nuvarande och potentiella medlemmars tid är hård. Det är nödvändigt att ha mat på alla möten och ha program som medlemmarna inte vill missa. Kulturledare, arbeta med medlemmarna i logen. Det är varje medlems jobb att göra mötena attraktiva för nuvarande och framtida medlemmar. EN ny medlem är allt jag ber av var och en av er. Behåll dina nuvarande medlemmar!

Var inte tråkiga!
I Sanning och Enighet,
Tore Kellgren, Stormästare


Home Lodge Directory Links Membership Activities Materials About the Vasa Order of America